حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 40 3 197 5 1 2 2 8 4 3 2 1 4 4 1
 • خراسان رضوي197نفر
 • تهران40نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس8نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • مازندران4نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • البرز3نفر
 • كرمان3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • اردبيل1نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • يزد1نفر
 • خوزستان1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد164نفر
 • تهران39نفر
 • تبريز11نفر
 • سبزوار11نفر
 • قوچان5نفر
 • بجنورد4نفر
 • شيراز4نفر
 • نيشابور4نفر
 • قم4نفر
 • كرج3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • هشترود2نفر
 • گناباد2نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • اقليد2نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • يزد1نفر
 • بروجرد1نفر
 • تربت جام1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • آمل1نفر
 • شيروان1نفر
 • قدس1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اهواز1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر
 • قائن1نفر
 • سمنان1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (302 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1احسان حیدریخوزستان - اهوازارزیاب
2ابراهیم عموعابدینیتهران - قدسارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
3الهام سادات فاطمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4متین خالقیتهران - تهرانارزیاب
5حسن قرونهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
6امیر رافعیخراسان رضوي - نيشابورفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7امیر نکودریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
8سید علیرضا بنی فاطمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
9امیرحسین صدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10ریحانه صباغ زاده خراسان رضوي - سبزوارارزیاب
11ریحانه یزدانی اصفهانی نژاد تهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
12عبدالرضا عزیزکمالیمازندران - آملتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
13مرضیه اکبریخراسان رضوي - تربت جامتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
14مشکات بابائیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
15علی رنجبرکیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی
16نوید میبدی نیکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
17حامد مهرآراتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
18زینب بیگم نورمحمدی فارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19احسان فلاح تفتیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20مهدی جعفری ندوشنيزد - يزدتولید محتوای علمی
21امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
23وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
24مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
25محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
26علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
27محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
28فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
29محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
30دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
31محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
32سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
33سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
34نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
35سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
40سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
41احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
43اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
44محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
45ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
47سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
48زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
49امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
50پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
51نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
52سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
53مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
55جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
56امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
57امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
59علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
60بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
61علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
62مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
64نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
65زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
67مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
68علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
69علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
70علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
71فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
72حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
73یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
75طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
76علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
78محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
79مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
80سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
81محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
82یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
84اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
85مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
87ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
88علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
89پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
90رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
91مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
92رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
93روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
94احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
95عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
97محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
98سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
100سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
101مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
105رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
106امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
108کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
109داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
112حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
113علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
116سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
119بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
120فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
121وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
123مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
124شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
125محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
127جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
128مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
129زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
130سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
131علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
132محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
133حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
134مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
135محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
137رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
139محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
140مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
141داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
142علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
145فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
147محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
148فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
150فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
151عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
152مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
153راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
155سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
156سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
157محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
158سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
159محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
160مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
161محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
163حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
164علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
165محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
166رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
167مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
169صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
170لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
173غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
174موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
176سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
177زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
179علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
180رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
181محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
183علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
184هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
185مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
187موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
188علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
191علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
193سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
194فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
195مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
196علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
197سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
198ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
199حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
200هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
201عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
202معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
204دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
205محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
207مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
208علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
209محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
210محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
211اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
212محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
213ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
214سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
215مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
216محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
217سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
219یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
223علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
226سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
227علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
228تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
229زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
230زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
231مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
232حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
233محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
234زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
236مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
237علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
239رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
241محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
242سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
244سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
245محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
246مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
247محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
248پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
249امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
250سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
251محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
252عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
253زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
254فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
255نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
256سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
258حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
259اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
260فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
261یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
263محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
264معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
265غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
266رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
267حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
268محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
269محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
270پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
271سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
272مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
273اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
274جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
275محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
276یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
277حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
278بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
279ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
280محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
281جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
282رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
283نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
284سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
285سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
286محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
287محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
288محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
289امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
290محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
291امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
292حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
293رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
294ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
295جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
296محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
297جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
298حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
299رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
300حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
301مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
302سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631