حمایت معنوی

مقدمه:

شبکه یاوران وقف علم و فناوری به منظور ایجاد نهاد مردمی دغدغه مند جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوری و در قالب چهار کارگروه 1- ارزیاب و مشاور علمی پروژه های فناورانه و نوآورانه 2- تولید محتوی علمی 3- تولید محتوی تبلیغی 4- فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی در سراسر کشور ایجاد می گردد.

هدف از ایجاد شبکه یاوران وقف علم و فناوری:

تشکیل شبکه مردمی توسعه دهنده فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

هماهنگی و انتقال تجربیات در خصوص توسعه فرهنگ وقف علم و فناوری در کشور

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت ارزیابی پروژه های فناورانه و نوآورانه واصله به پرتال وقف علم و فناوری و ارائه مشاوره های رایگان علمی و تخصصی به مجریان پروژه ها

ایجاد تیم تخصصی مردمی جهت تولید محتوی علمی و تبلیغی جهت فرهنگ سازی در حوزه وقف علم و فناوری

ایجاد تیم فعال و دغدغه مند مردمی جهت حضور فعال در اجتماعات مردمی جهت انجام فعالیتهای ترویج و فرهنگ سازی

شرح وظایف یاوران وقف علم و فناوری:

1)ارزیابی تخصصی پروژه های فناورانه، ارائه مشاوره های علمی و فنی به صاحبان پروژه های فناورانه و ...

2) تولید محتوی علمی در حوزه وقف علم و فناوری شامل تدوین کتاب های تخصصی، ویژه نامه، مقالات علمی، برگزاری نشست ها و همایش های علمی و ...

3)تولید محتوی تبلیغی شامل: تهیه مطالب مناسب جهت تهیه بروشورها، بنرها، تراکت ها، تهیه سناریوها جهت کلیپ ها و مستندها، طراحی گرافیکی، طراحی سایت و اپلیکیشن و ...

4) فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی شامل: همکاری در برگزاری غرفه های ترویجی و فرهنگ سازی، همکاری در برگزاری نشست ها، نمایشگاه ها و همایش ها، همکاری در انجام فعالیت های ترویجی و فرهنگ سازی در مساجد، بقاع متبرکه، نمازهای جمعه، اجتماعات مردمی و ...فرم ثبت نام یاوران وقف علم و فناوری

زمینه های همکاری

مشاهده همه مصاحبه ها با یاوران وقف علم و فناوری

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک استان در یک نگاه

13 3 1 3 3 1 1 39 3 196 5 2 2 8 4 3 2 1 4 4 1
 • خراسان رضوي196نفر
 • تهران39نفر
 • آذربايجان شرقي13نفر
 • فارس8نفر
 • خراسان شمالي5نفر
 • مازندران4نفر
 • قم4نفر
 • همدان4نفر
 • كرمان3نفر
 • خراسان جنوبي3نفر
 • اصفهان3نفر
 • آذربايجان غربي3نفر
 • البرز3نفر
 • سمنان2نفر
 • سيستان و بلوچستان2نفر
 • گيلان2نفر
 • لرستان1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ايلام1نفر
 • يزد1نفر
 • اردبيل1نفر

تعداد یاوران وقف علم و فناوری به تفکیک شهر در یک نگاه

 • مشهد163نفر
 • تهران39نفر
 • سبزوار11نفر
 • تبريز11نفر
 • قوچان5نفر
 • بجنورد4نفر
 • شيراز4نفر
 • نيشابور4نفر
 • قم4نفر
 • كرج3نفر
 • همدان3نفر
 • تربت حيدريه3نفر
 • گناباد2نفر
 • كرمان2نفر
 • بيرجند2نفر
 • زاهدان2نفر
 • رشتخوار2نفر
 • رشت2نفر
 • بابل2نفر
 • كاشمر2نفر
 • خوي2نفر
 • اصفهان2نفر
 • اقليد2نفر
 • هشترود2نفر
 • بروجرد1نفر
 • تربت جام1نفر
 • بوشهر1نفر
 • ديلم1نفر
 • آمل1نفر
 • شيروان1نفر
 • فيروز آباد1نفر
 • اردبيل1نفر
 • شاهرود1نفر
 • فريمان1نفر
 • سرخس1نفر
 • ساري1نفر
 • ايلام1نفر
 • زرند1نفر
 • اروميه1نفر
 • استهبان1نفر
 • قائن1نفر
 • سمنان1نفر
 • نطنز1نفر
 • نهاوند1نفر
 • يزد1نفر

اسامی یاوران وقف علم و فناوری (299 نفر)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر و استان نوع همکاری
1متین خالقیتهران - تهرانارزیاب
2حسن قرونهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
3امیر رافعیخراسان رضوي - نيشابورفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
4امیر نکودریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
5سید علیرضا بنی فاطمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
6امیرحسین صدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
7ریحانه صباغ زاده خراسان رضوي - سبزوارارزیاب
8ریحانه یزدانی اصفهانی نژاد تهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
9عبدالرضا عزیزکمالیمازندران - آملتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
10مرضیه اکبریخراسان رضوي - تربت جامتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
11مشکات بابائیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
12علی رنجبرکیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی
13نوید میبدی نیکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
14حامد مهرآراتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
15زینب بیگم نورمحمدی فارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
16احسان فلاح تفتیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
17مهدی جعفری ندوشنيزد - يزدتولید محتوای علمی
18امیرحسین بادکوبیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
19میلادیزدان پناهیهمدان - نهاوندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
20وحید آزادزادهخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
21مجتبي حسين زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
22محمدرضا خاتمیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
23علی رشیدیتهران - تهرانارزیاب
24محمود نظرنیاگيلان - رشتارزیاب تولید محتوای علمی
25فرزانه فلاح خنامانسمنان - سمنانارزیاب
26محمد ضیائیاصفهان - اصفهانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
27دلارام صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
28محمد مهدی پریشفارس - استهبانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
29سیدرحمان میرزائیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
30سید احسان خسرویآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
31نسترن حسامیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
32سولماز حضرتقلی زادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
33پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
34امیر محمدی ارکانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
35سعید سهرابیكرمان - كرمانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
36اکرم رزمی رضاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
37سید شهاب ابراهیمی حسینیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
38احمدجعفری پارساخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
39علی بیسجردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
40اعظم جمشیدیفارس - اقليدتولید محتوای علمی
41محمد وحیدیفارس - شيرازتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
42ايمان كورنگي تهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
43لیلا عرفانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
44سیدعبدالحمیدرحمانی حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
45زهراخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
46امیرحسین اصغریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
47پیمان ایوبیآذربايجان غربي - اروميهارزیاب تولید محتوای علمی
48نیما بهنامگيلان - رشتارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
49سید عابد حسینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
50مهران رحمانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
51میلاد شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
52جعفر نوروزی دربندخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
53امید عادلخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
54امیر اخلاصی نیاخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
55محمد روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
56علیرضاروشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
57بی بی منصوره موسویانخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
58علی فعال پارساخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
59مرتضی شدهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
60اشرفی اتفاقیانهمدان - همدانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
61نقی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
62زهرا باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
63علی باغدار دلگشاخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
64مرتضی طاهرپور خلیل آبادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
65علیرضا دوانلوخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
66علی اصغر شاهانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
67علیرضا روحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
68فرهاد سربلندیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
69حسین عبادی فرتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی
70یاسر صداقتخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
71نیما مجری سازان طوسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
72طاهره نادیايلام - ايلامفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
73علی هادیانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
74سید حسین حمیدیقم - قمارزیاب
75محمدابراهیم زیروحیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
76مائده یونسیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
77سحر ابریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
78محمد مهدی همتی دوستخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
79یوسف فرازندهتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
80فرهاد بهلولی شعفیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
81اقدس نیستانیخراسان شمالي - بجنوردارزیاب
82مینا نباتیان یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
83رضا طلبیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
84ملیحه فقیهی مقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
85علی عبداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
86پیمان حاجی رضاییخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
87رمضانعلی خرمیمازندران - ساريارزیاب تولید محتوای علمی
88مجید حسین زادهتهران - تهرانارزیاب
89رضا غیاثیتهران - تهرانارزیاب
90روح اله نوریتهران - تهرانارزیاب
91احمد خدادادی دربانتهران - تهرانارزیاب
92عليرضا شيرازيخراسان رضوي - نيشابورارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
93مهدی کیوانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
94محمد سریرافرازتهران - تهرانارزیاب
95سید حسین حجتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
96احسان رجبیانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
97سید مصطفی حسینی دشت بیاضخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی
98مهدی آمادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
99فرزانه یوسفی پورتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
100مرتضی اسکافی نوغانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
101مهلا احسنیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
102رضا خسروجردیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
103امیر حسین هاتفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
104هادی عیوضیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی
105کبری قرئلیتهران - تهرانارزیاب
106داود مسعودیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
107محمدرضا صفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
108مهدی کردیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
109حسین حسین دختخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
110علی دشتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
111علی اکبر زیروحیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
112سید احمد کریمیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
113سيروس نخودچيخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
114مسعود منشدیالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
115مهدی یزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
116بهزاد هرویخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
117فاطمه نوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
118وحیده فرهمند نیکوخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
119عسکری غلامزادهقم - قمارزیاب تولید محتوای علمی
120مجتبی میرزائیخراسان رضوي - قوچانارزیاب تولید محتوای علمی
121شهریار جاویدفردخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
122محمدحسین ذنوبیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
123خسرو اکبریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
124جلیل آخرتیخراسان رضوي - كاشمرتولید محتوای تبلیغی
125مریم غلامرضا پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
126زهرا قبادیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
127سیامک اصلانیان کلخورانالبرز - كرجفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
128علی فتحیخراسان رضوي - رشتخوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
129محبوبه پرورشخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
130حسن ثابتیتهران - تهرانتولید محتوای علمی
131مسعود معاونیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
132محمد رضا شهرکیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
133سید سجاد صدیقیسيستان و بلوچستان - زاهدانارزیاب
134رضا معزی نسبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
135فاطمه اعتمادی رادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
136محیا باقری رفیعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
137مسعود رحمانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
138داود تفضلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
139علیرضا ایزدیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
140مهسا قربانی بوانیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
141جواد زارعخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
142فواد ششکلانی قالیبافخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
143مریم یعقوب پورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
144محمد بهاریهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
145فائزه صفاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
146ناصر عبدیلزآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب
147فیروزه یونسی فرخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
148عباس الوانیخراسان جنوبي - بيرجندارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
149مریم فرشچیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
150راضیه میرنژادخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
151مینا شهابیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
152سید ایمان شریعتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
153سعید شفیعیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
154محمد ابوالحسنیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
155سعید آسوده یدکیخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای تبلیغی
156محمدحسین حیدریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
157مهدی تویسرکانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
158محمد عذیریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
159علی اکبرپورخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
160حلما ملکخراسان رضوي - مشهدارزیاب
161علی اکبر حداد مشهدریزهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
162محمدرضا شریفیكرمان - كرمانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
163رقیه پورولیفارس - شيرازارزیاب تولید محتوای تبلیغی
164مرتضی تقویخراسان شمالي - بجنوردارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
165جواد عباسیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
166صالح عنایتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
167لیلاعرفانیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
168نامنیخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
169آزاده جوادنژادخراسان رضوي - قوچانتولید محتوای علمی
170غلامحسین نیکبختانخراسان رضوي - قوچانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
171موسی الرضا زارعخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
172محمد حسینخراسان رضوي - سبزوارتولید محتوای علمی
173سید مهدی میرشجاعان حسینیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
174زهره ظهیرنژادخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
175سعید عرفانیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
176علیرضا رضاییخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
177رضا غلامپورخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
178محمدمحمدزاده سرابخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
179عليرضا سليميخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
180علیرضا ریاضیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
181هاجر سوسن بلوچیتهران - تهرانتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
182مسعود انوریآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
183نوید انوری پورخراسان رضوي - مشهدارزیاب
184موسی الرضا صادقیتهران - تهرانارزیاب
185علی لطفیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
186زهرا اسماعیلیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
187عذرا ایزانلوخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
188علیرضا باقرانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
189آرزو کوهزادخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
190سید مصطفی مرتضویخراسان شمالي - شيروانتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
191فائزه عیالوارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
192مهسا جاودان مهرخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
193علی اسداللهیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
194سیده مرضیه خالقی میرانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
195ناصرغلامیتهران - تهرانارزیاب
196حجت الاسلام سجاد قمری فامخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
197هادی برزوییخراسان رضوي - سبزوارارزیاب تولید محتوای علمی
198عبدالمجیدقصابیبوشهر - ديلمارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
199معصومه عباسیلرستان - بروجردتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
200حسن گردپورشهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
201دانیال محمدزاده شادمهریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
202محمد بهرامیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
203امیرحسین حقیریانهمدان - همدانارزیاب تولید محتوای علمی
204مجید جمال آبادیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
205علیرضا مزرعی فراهانیتهران - تهرانارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
206محسن رضوانيانتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
207محمد حسن رنجبرتهران - تهرانارزیاب
208اسدالله حیدریآذربايجان شرقي - هشترودارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
209محمدباقر کریمیآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای تبلیغی
210ناصر داناییآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
211سعید علیشیریاصفهان - نطنزارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
212مجید فتحیانخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
213محمدرضا رضاییفارس - اقليدارزیاب تولید محتوای علمی
214سید محمد ضیاء مصطفویخراسان جنوبي - قائنتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
215سید سجاد موسویتهران - تهرانارزیاب
216یاشار نراقیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
217سوسن خلیلیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
218فاطمه حاجی زادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
219هادی میرزازادهخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
220علی اکبر صفی اقدمآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
221مجید عاقلخراسان رضوي - كاشمرارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
222ابراهیم مودتمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
223سید مصطفی کریم پورمازندران - بابلفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
224علی غلامیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
225تکتم تکاملیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
226زهرا قادریكرمان - زرندتولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
227زهرا روشندلخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
228مصطفی دستانیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
229حسن طالبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
230محسن شکوهی فردخراسان رضوي - رشتخوارارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
231زهره قدمیاریخراسان رضوي - سرخستولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
232آفاق ترکانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
233مهسا سرحديخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
234علیرضا ابراهیمیخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
235راضیه عبدیل زادهآذربايجان غربي - خويارزیاب تولید محتوای علمی
236رضا امینیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
237فاطمه قربانیالبرز - كرجتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
238محمد محسنیخراسان رضوي - فريمانتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
239سعیده نظافتیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
240رضا رهبراردبيل - اردبيلارزیاب
241سحر بیداریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
242محمدرضا مقیمیقم - قمتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
243مرجانه خداترسخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
244محدثه رجبیخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
245پوریا پورجانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
246امیر عباس دهقانخراسان رضوي - مشهدارزیاب
247سمیه پاک سرشتفارس - فيروز آبادارزیاب تولید محتوای علمی
248محمد رضا محمودیخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای تبلیغی
249عاطفه نجاتیانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
250زهرا صباغيانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
251فهیمه فدائیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی
252نوید پوراسفندیارخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
253سوسن خسرویارخراسان شمالي - بجنوردارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
254محمد روح الامینیتهران - تهرانفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
255حمید رابعیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
256اميررضا قدرتيخراسان رضوي - بوشهرتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
257فریبا گل افروزخراسان رضوي - گنابادفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
258یونس برهانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
259علی جعفری زادهخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
260محمدرضا انصاريخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی
261معصومهخراسان رضوي - تربت حيدريهتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
262غلامرضا حجازیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
263رسول نجیبخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
264حمیده صادقیخراسان رضوي - مشهدارزیاب
265محمد حسین نیکونژادتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
266محمد صادق سبط الشیخ انصاریتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
267پیمان کیهان ورآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب تولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
268سجاد جعفریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
269مرضیه یزدیهمدان - همدانتولید محتوای علمی
270اسماعیل ربانیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
271جاوید نوبختخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
272محمد مهدی زادهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای تبلیغی
273یوسف احمدیقم - قمفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
274حجت الاسلام والمسلمین ایزدیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
275بابک قریشیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
276ساجده سلیمان زادگانخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
277محمد فرزادآذربايجان شرقي - تبريزارزیاب
278جلال عبدالعلیزادهآذربايجان شرقي - تبريزتولید محتوای علمی
279رضا چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای تبلیغی
280نجمه چمبریخراسان رضوي - نيشابورتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
281سینا فرهمندخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
282سجاد رضاییخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
283محمد فخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
284محمد صادق متقی پیشهخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
285محمد ثامنیخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی
286امیرسالار علیزاده بذرافشانخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
287محمد شکوری مقدمخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
288امیر عباس برزنونیخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
289حمید میرزاپورخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
290رضا کشمیریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
291ریحانه شاپوریخراسان رضوي - مشهدتولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
292جعفر رستگارخراسان رضوي - مشهدارزیاب فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
293محمد زینلیتهران - تهرانارزیاب تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
294جعفر زارعخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
295حسین نیسانیخراسان رضوي - سبزوارفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
296رضامقدمخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی
297حسن نجفیخراسان رضوي - مشهدفعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
298مرتضی لنگریخراسان رضوي - مشهدارزیاب تولید محتوای علمی تولید محتوای تبلیغی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی
299سامان محمدیسمنان - شاهرودتولید محتوای علمی فعالیت ترویجی و فرهنگ سازی

راه‌های ارتباطی با وقف علم و فناوری

خراسان رضوی، مشهد مقدس، وکیل آباد 17، معاد 4، پلاک 111

مرکز پشتیبانی و مشاوره، پاسخگوی سوالات شماست

05136011631